Cyflwyniad i Theatr na nÓgCyflwyniad i Theatr na nÓg 

O’n cartref clyd yng nghanol cymoedd gwyrdd De Cymru rydym yn creu theatr wreiddiol ar gyfer cynulleidfaoedd y DU a thu hwnt.

Beth sy’n ein cyffroi? Straeon arbennig. Ers dros 30 mlynedd rydym wedi ennill gwobrau am adrodd straeon sydd wedi tanio dychymyg plant a phobl ifanc, am ddatgelu straeon sydd bron yn anghredadwy, ac am ddyfeisio darnau cwbl hudolus o theatr. Rydym yn gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg ac hefyd yn defnyddio cerddoriaeth wreiddiol ogoneddus yn ein cynyrchiadau.

Theatr i’r teulu cyfan

Ers y dechrau’n deg cynulleidfaoedd ifanc sydd wedi bod wrth wraidd ein gweledigaeth. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn cael ei wneud er mwyn i’r teulu cyfan ei fwynhau gyda’i gilydd.

Dramâu a gweithdai i ysgolion

Drwy’r gwaith cyson rydym yn ei wneud ag ysgolion, rydym yn gyfrifol am gyflwyno profiadau theatrig arbennig i filoedd o blant. Rydym yn llwyr grediniol ei bod yn hollbwysig rhoi cyfle i feddyliau ifanc fwynhau’r un profiadau safonol ag yr ydym yn eu cymryd i theatrau ledled y DU a thu hwnt. Mae pob un o gynyrchiadau Theatr na nÓg i ysgolion yn dod â llu o weithdai yn eu sgil, yn ogystal ag adnoddau digidol rhyngweithiol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, a chynlluniau pwrpasol i athrawon eu defnyddio wrth baratoi gwersi.

Dramâu gwreiddiol

Mae’r genhedlaeth nesaf yn chwarae rhan hanfodol yn yr hyn rydym yn ei wneud, ond rydym hefyd yn teithio cynyrchiadau sy’n apelio at bawb – o gynyrchiadau cerddorol ar raddfa fawr i brofiadau theatrig mwy agos-atoch.