Helpwch ni i Danio Dychymyg y Genedl.

Helpwch ni i Danio Dychymyg y Genedl.

Rydyn ni'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion ledled De Cymru, llawer ohonynt mewn ardaloedd o amddifadedd lle nad yw mynd i'r theatr yn rhan o fywyd teuluol.

Am yr ap hwn

Am yr ap hwn

Croeso i ap dysgu creadigol Theatr na nÓg ar gyfer yr ystafell ddosbarth.