Canllaw’r Ap | App Guide


Defnyddiwch yr Ap hwn....

  1. I gael mynediad i weithgareddau hwyliog rhyngweithiol ar gyfer yr ystafell ddosbarth.
  2. I gael mynediad at gynlluniau gwaith a chynllunio gwersi sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd.
  3. I rannu eich gwaith â defnyddwyr eraill yr ap i ddangos iddynt sut i’w ddefnyddio a gosod heriau newydd i ysgolion eraill roi cynnig arnynt.

Angen help? Cysylltwch!

Os ydych yn ysgol sydd wedi bwcio un o ein sioeau a hoffech chi dderbyn manylion mewngofnodi ar gyfer yr app, plîs cysylltwch:

E: drama@theatr-nanog.co.uk
T: 01639 641771

 


Use this app...

  1. To access fun and interactive activities for the classroom. 
  2. To access schemes of work and lesson planning linked to the new curriculum.
  3. To share your work with other app users to show them how it's done and set new challenges for other schools to try.

Need help? Get in touch!

If you are a school who has booked for one of our shows and would to receive log in details for the app please contact:
 

E: drama@theatr-nanog.co.uk
T: 01639 641771